Marsrengések - kiből lesz marskutató?

A NASA 2018-as InSight Mars expedíciója során szeizmométert is telepítenek a Marsra, ami „élő” adatokat küld vissza a Földre. Az erre épülő British Geological Survey „MarsQuake” projectje során műholdképeket felhasználva e szeizmométer jelei alapján új meteor becsapódási krátereket kereshetnek az érdeklődők segítve a marskutatást. A  „Marsrengések” program egy rövid tananyagot, és továbbá órai feladatokat tartalmaz, melyek során a NASA 2018-as InSight Mars expedíció által visszaküldött valós adatokat és képeket használhatják fel a diákok. A célközönség a 11-18 éves korosztály. A foglalkozások során a diákok modellezik a meteorit becsapódásokat, és vizsgálják a becsapódások hatását. A marsrengések elemzése pedig segít abban, hogy jobban megértsük a "vörös bolygó" belső szerkezetét.

Az 1960-as és 1970-es években végrehajtott Hold-missziók óta ez lesz az első lehetőség arra, hogy más planéta talajrengéseit tanulmányozhassuk. A Marsba "belelátni", azaz belső szerkezetét megismerni a szeizmológia módszereivel, vagyis a "marsrengések" és meteorit becsapódások okozta talajrezgések tanulmányozása segítségével lehetséges.

A Vörös Bolygó titkai feltárulnak a marsrengések megfigyelésével. (Illusztráció) [NASA]

Az InSight szeizmométerek adatai az interneten szabadon hozzáférhetők lesznek. A misszió várhatóan egy évig tart, mely során egy egybefüggő adatfolyamot kapnak a tudósok - és a programba bekapcsolódó diákok is, amit önállóan elemezhetnek. A MarsQuake program angol nyelvű honlapja: MarsQuake

A MARSRENGÉSEK - Szeizmológia más bolygókon ismeretterjesztő könyv az érdeklődők számára magyar nyelven is elérhető. A programra való jelentkezés: itt. A jelentkezés csupán a szervezők tájékoztatását szolgálja, hogy képünk legyen arról, mennyien érdeklődnek a program iránt.

Büszkék lennénk, ha minél több magyar diák érne el sikereket a marskutatás terén. Örülünk felnőttek jelentkezésének is!

Letölthető kiadvány : Marsrengések.pdf

A MARSRENGÉSEK könyv borítója látható a lenti képen. A könyv melléklete tartalmaz 11 feladatot, illetve Tanuló kísérletet, amit akár otthon mi magunk is elvégezhetünk! Az órai feladatok és kísérletek a MarsQuake programhoz kapcsolódnak és részben a Marsról érkező valós adatok elemzéséből és egyszerű osztálytermi szimulációkból állnak. Eredmény: a diákok megtanulják, hogyan kell szeizmikus adatokat elemezni egyszerű táblázatok, félprofesszionális analizáló szoftverek és egyszerű számítógépes programok segítségével, melyeket akár maguk is megírhatnak.

 

Tanuló kísérletek:

Azok számára, akik közelebbről is szeretnék tanulmányozni a marsrengéseket, és bele szeretnének kóstolni a földrengések, a csillagászat és különösképp a marskutatás izgalmas világába, gyakorlásul néhány érdekes, tanulságos és szórakoztató feladatot és kísérletet ajánlunk, melyeket tanórán, vagy szakköri foglalkozás keretében célszerű elvégezni, de egyesek részben vagy egészében akár otthon, egyénileg is megcsinálhatók. A sokrétű feladat és kísérlet során szerteágazó ismeret szerezhető, átélhető egy igazi csillagászati esemény felismerésének, kiértékelésének az élménye!

Az órai munka magyar nyelvű változatát Kiszely Márta(1) készítette

(aki köszöni a szerzőnek, hogy lehetővé tette a program magyar nyelven való terjesztését)

Lektorálta és kiegészítésekkel ellátta: Dr. Hudoba György(2)

(1) MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium, szeizmológus

(2) Óbudai Egyetem, főiskolai docens, fizikus

Minden órai munka szerzője: Paul Denton © British Geological Survey 2018

Az anyag oktatási célokra lemásolható, a Brit Geológiai Szolgálat, mint szerző és tulajdonos megnevezésével.

Anyagi haszonnal nem forgalmazható.

 1. A MARSI KRÁTEREK MÉRETÉNEK A MEGHATÁROZÁSA

    segédanyag: Új kráterek listája (2007-2013)

 2. A KRÁTERKÉPZŐDÉS MODELLEZÉSE

 3. A MARSI KRÁTEREK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA (TANÁRI SEGÉDLET)

    segédanyag:03-Hogyan_keressuk_krater_helyet.pptx

 4. HULLÁMOK: METEORIT-BECSAPÓDÁSOK KELTETTE SZEIZMIKUS HULLÁMOK AMPLITÚDÓJÁNAK VIZSGÁLATA
 6. A P- ÉS S-HULLÁMOK MODELLEZÉSE SPIRÁLRUGÓVAL
 7. HULLÁMOK: HANGSEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA LEVEGŐBEN
 8. HULLÁMOK:A P ÉS S HULLÁMOK DEMONSTRÁCIÓJA EGY DOBOZBAN
 9. A BECSAPÓDÁS IRÁNYA
 10. P- ÉS S-HULLÁMOK DEMONSTRÁCIÓJA DIÁKOKKAL
 11. BBC MICRO:BIT SZEIZMOLÓGIA

 

Kellemes kísérletezést, jó szórakozást!

- a szerzők -

További érdekességek a Marsról és a magyar nyelvű oktatóanyag a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló honlapján is elérhető: http://telapo.datatrans.hu/mars

Kapcsolódó tantárgyak

A Marsrengések program az ismeretek széles körét öleli fel, elsősorban a fizika tananyagát, beleértve a Naprendszer, a hullámtan, az energia, a távolság, a sebesség, az időtartam számításokat, de a foglalkozások során számos más tantárgy is előkerül, mint a matematika, a geológia és a földrajz.

A tudományos kutatás receptje

 

Legetøj og BørnetøjTurtle