Vetők legfontosabb típusai

A Föld felszínét mint tört tojáshéjak 7 nagyobb és tucat kisebb kőzetlemez borítja. A lemezek vastagsága - akár a tojás héja - kb. 2 %-a a Föld sugarának.

A Föld akár egy tojás!

 

Milyen gyorsan mozognak a lemezek? Ezt az alábbi ábrán a nyilakon levő számok mondják meg. Látható, hogy a lemezek egymással néhol ütköznek, máshol távolodnak egymástól. 

 A lemezek egymáshoz képest eltérő irányú és sebességű mozgást végeznek

 

A Föld belső vasmagjának ősi eredetű hője okozza a lemezek mozgását, amik a teljes földköpenyben zajló óriási anyagáramlások (konvekciók) felszíni megnyilvánulásai. A gravitáció segíti (húzza) az alábukó lemezeket. Föld belső vasmagjának ősi eredetű hője okozza a lemezek mozgását, amik a teljes földköpenyben zajló óriási anyagáramlások (konvekciók) felszíni megnyilvánulásai. A gravitáció segíti (húzza) az alábukó lemezeket.

 

A Föld ősi eredetű hője a motorja a lemeztektonikának. Vajon a többi bolygóval mi a helyzet?

 

Lemeztektonika: A lemezek találkozásának 3 fő típusa van:

  • Ütköző lemezek: kontinens-kontinenssel (India-Eurázsia), óceáni lemez alábukása a kontinens alá: SZUBDUKCIÓ (Chile-Andok)
  • Lemezek horizontális elmozdulása (Pl. Szent András törésvonal)
  • Új lemez születik (Izland)

 

A földrengések 90 %-a a Csendes-óceáni tűzgyűrű területén pattannak ki. Ezen a területen óceáni lemezrész bukik alá a kontinens vastagabb lemeze alá. Kb. 600 km mélységig rajzolják ki a földrengések epicentrumai az alábukó lemezt. 

 A Csendes-óceáni tűzgyűrű nagyon sok szubdukciós részből tevődik össze

 

Két kontinentális lemezrész ütközése gyűrte fel a Himaláját. A folyamat ma is tart, amit Nepál, India és Kína területén kipattant földrengések jeleznek.

A 2015 április 25-i M=7,9-es nepáli földrengés oka az Indiai- és Eurázsiai lemez ütközése

 

Lemezek horizontális elmozdulása miatt a Szent András törésvonal mentén Kalifornia le fog szakadni Észak-Amerikáról és nyugatra eltolódik:

A Szent-András törésvonal a felszínen is követhető!

 

Új kéreg születik az óceáni hátságok területén:

Izland vulkánjai kapcsolatosak az új óceáni kéreg születésével, az itteni vulkánok a pajzsvulkánok csoportjába tartoznak, amik természete és anyaga eltér pl. a Vezúvétól

 

A kőzetlemezek találkozásakor legtöbbször összetett eset van. Japán környezetében több különböző irányú és vastagságú lemez találkozik. Japán nevezetesen az Eurázsiai lemezen fekszik. A csendes-óceáni lemez és az eurázsiai lemez 8,3 cm/év sebességgel ütközik itt egymással. A vékonyabb óceáni lemez itt bukik a vastagabb kontinentális lemez alá. Japán szárazföldi partvonalával párhuzamosan, attól mintegy 100 km-re, keletre húzódó Japán-árok e lemezhatár felszíni megjelenése.

 

Japán partjainál 3 nagy lemez ütközik

 

2011. március 9-én egy 7.2-es magnitúdójú, meglehetősen erős földrengés pattant ki Japán keleti partvidékétől kb. 100 km-re, és az ekkor felszabadult rengéshullámok okozta elmozdulást az alábbi kép szemlélteti, és ezen a címen végig lehet nézni: GPS állomások rögzítették a TOHOKU rengés folyamatát 

Részletes elemzés Japánról, mint a földrengés és szökőár országáról itt található: Japán M=7,2

Japánban több mint 1200 folyamatosan észlelő állomásból áll a kéregmozgást megfigyelő GPS hálózat

 

Szemléltető videók:

Lemeztektonika-lemezek mozgása: Plate Tectonics Explained

Lemeztektonika okai, a Föld lemezei: Tectonics of the Planet Earth

Három fő típusa a lemezek mozgásának: Plate Tectonics

Hogyan működik a Föld? plate tectonics

Keksz csúszik a sajton: keksz a tektonikai lemez, sajtkrém az asztenoszféra: legkisebbeknek szemléltető videó

Legkisebbeknek zenés lemeztektonika (angolul): Lithosphere for Kids/Plate Tectonics for Kids

LYRICS:

Lets talk about the Lithosphere
and the 7 major tectonic plates
It’s what shapes the face of the earth
with volcanoes and earth quakes

The Lithosphere consists
of the Upper mantel and the Crust
they’re part of the Geosphere on earth
which makes these plates adjust

Tectonic plates are irregularly shaped
slabs of solid rock
Composed of Oceanic and Continental
Lithosphere bedrock

There are three tectonic boundaries
running between tectonic plates
Divergent, Convergent and Transform
Now aren’t those names just great

Divergent Boundaries move away
from each other and produce Rift Valleys
Most active between Oceanic Plates
Yes the plates out in the sea

Convergent Boundaries move toward one another and destructively collide
Thats where you’d find most Earth Quakes
and Volcanoes do reside

Transform Boundaries are two plates
that slide past one another
The San Andreas fault line’s the best example of this to discover

Lets talk about the Lithosphere
and the 7 major tectonic plates
It’s what shapes the face of the earth
with volcanoes and earth quakes

Lets look at this Topological Map
Of the earth that we live on
And Seven Major Tectonic Plates
we’re learning in this song

The biggest is the Pacific Plate
It lies beneath the Pacific Ocean
Nicknamed the ring of fire
do to all the volcanic commotion

The North American Plate is next on the list
of Major Plates
It includes both Continental and Oceanic
crust I indicate

Next we have the Eurasian Plate
Also a Major Tectonic great
Two large continents it includes
are Europe and Asia to date

Lets talk about the Lithosphere
and the 7 major tectonic plates
It’s what shapes the face of the earth
with volcanoes and earth quakes

Then the African Plate is next
It does straddle the vast Equator
Most of Africa’s continent’s in it
Thats an easy way to locate her

The Antarctic Plate Is medium size
of the 7 plates that are major
It houses the continent of Antarctica
You’ll hear as I banter

Indo-Australian Plate
Is on the smaller side of the Majors
It’s often considered two plates
But as one it’s definitely much greater

The South American Plate Is the smallest
of the Major Plates you know
That includes South America
And Atlantic Ocean sea bed below

Lets talk about the Lithosphere
and the 7 major tectonic plates
It’s what shapes the face of the earth
with volcanoes and earth quakes

Lets talk about the Lithosphere
and the 7 major tectonic plates
It’s what shapes the face of the earth
with volcanoes and earth quakes

 

 


Legetøj og BørnetøjTurtle