A SZEIZMOLÓGIA AZ ISKOLÁBAN program célja

Célunk, hogy a földtudományok népszerűsítésében Magyarországon is elinduljon egy nemzetközileg már sok helyen sikeresen alkalmazott program: a SZEIZMOLÓGIA AZ ISKOLÁBAN.

Ez a honlap a középiskolások és tanáraik számára a szeizmológia alapjait és az iskolai használatra kifejlesztett "Suliszeizmográf / School seismograph"  működését és ezekhez kapcsolódó szemléltető videókat és ismereteket tartalmazza. A kísérleti programok tapasztalata szerint a tanulók egyre elkötelezettebbek lesznek, és sokkal többet tanulnak egy-egy témakörből ha látják, hogy a tudomány hogyan tükröződik a valóságban, a saját életükben. Távlati cél hogy áthidaljuk a szakadékot tudomány és a tantermek között, és létrehozzunk egy Magyarországon használhatói segédanyagot a földrengésekről. Nagy hangsúlyt helyeztünk az egyszerű demonstrációk bemutatására, és más interneten letölthető látványos illusztrációkra, magyarázatokra.

Sok évtizedes nemzetközi tapasztalatokra támaszkodva állíthatjuk, hogy a csillagászat mellett a földrengések is kiváló „vivőfrekvenciája” a szokásos természettudományos tantárgyaknak, hiszen számos olyan területe van, amellyel nagyon könnyű felkelteni a fiatalok érdeklődését, ismeretanyagába pedig természetes módon szövődnek bele a matematikai, fizikai, földrajz és a számítógépes ismeretek is. A földrengések ereje lenyűgözi a gyerekeket! Ez a projekt ezt a természetes érdeklődést kihasználva a földrengések kapcsán egy sor alapvető tantárgyat érint. A különböző korosztályoknak megfelelő program állítható össze. Egyszerű és olcsó anyagokkal is megoldható sokféle szemléltető modell. Számos európai országban valamint Ausztráliában és az Egyesült Államokban már a tanterv része a földrengések ismerete, és sikeresen működik a program. Szerteágazó kapcsolat létesíthető más iskolákkal is. A földrengések megfigyelése nagyon egyszerű a suliszeizmográffal, ami pályázatok segítségével szerezhető be. A diákok aktívan részt vesznek a földrengések észlelésében, és két fő területen fejlesztetik a készségeiket: számítógépes ismeretek és geo-tudományok.

 Mit ígérünk?

Oktatási eredmények: a „learning by doing” módszert alkalmazva valós eseményt ismernek meg a diákok valós időben, amit megfigyelni, elemezni és értelmezni kell. A megfigyelt földrengés helyét meg kell keresni a térképen, a hírekben utánanézni, hogy mit okozott, mi történt pontosan. A többi „suliszeizmográfos” iskola szeizmogramjait is el lehet érni, facebook oldalon kapcsolatokat lehet kiépíteni távoli országok diákjaival. Ehhez angol és francia, német nyelvet kell használni. Prezentációt készíthetnek, versenyeken indulhatnak az eredményeikkel a diákok, ami az ilyen irányú előadói és felkészülési gyakorlatok megszerzését is segíti. ami segít az érettségi vizsgákon is.

Tudományos eredmény: egy valódi tudományos műszert ismernek meg a diákok: suliszeizmográf. Az iskolák egy nemzetközi ”iskolai szeizmikus hálózathoz” kapcsolódhatnak és egy földrengés hullámforma adatbázist építhetnek ki. E valós adatokat a szeizmológiai kutatásokban is elemezni fogják és integrálhatók lesznek a hazai és nemzetközi szeizmológiai adatbázisokban.

Társadalmi eredmény: elősegíti a kapcsolatot a tudósok, a szaktanárok és a diákok között. A társadalom figyelmét pedig felhívja a szeizmikus kockázatokra. 

A suliszeizmográffal rendelkező iskolák helye térképen

Mit nyújt ez a program?

 • Ha a "Suliszeizmográf" még nincs meg, internetes kapcsolat segítségével más iskolában működő műszer adatait online megfigyelhetik a diákok.
 • A programhoz tartozó iskolák a „szeizmológia az iskolában” honlapon információt kapnak az aktuális földrengésekről. Használhatják a honlap anyagát.
 • Összeköttetésbe kerülhetnek más csatlakozott iskola diákjaival, tapasztalat- és ötletcsere céljából.
 • A hallgatók a suliszeizmográf segítségével képesek rögzíteni és tanulmányozni akár a Föld másik oldalán kipattant földrengéseket valós időben, ami páratlan élmény!
 • A tanulók elsajátítják a földtudományokhoz kapcsolódó szakszavakat, a földrengésekhez kapcsolódó fogalmakat.
 • A diákok a Föld geológiájához és a földrengésekhez kapcsolódó jelenségeket maguk modellezhetik, megtanulják megfigyelni és megmagyarázni azokat.
 • A diákok megtanulják a szeizmogramokat értelmezni, azaz "dekódólni". Tájékozottak lesznek ebben a témában.
 • Ha Magyarországon vagy bárhol, ahova elutaznak földrengés történik, tudják mit kell tenni.
 • Az érdeklődők megértik e tudományághoz tartozó fogalmakat és elveket, elsajátítják a tudományos gondolkozás szabályait.
 • Megtanulják a témába vágó internetes oldalak használatát, és a webes információ felkutatásának módszereit.
 • A tanulók feltölthetik a suliszeizmográf által rögzített földrengés adatokat a Nemzetközi Szeizmológia az Iskolában honlapra, megosztva a jeleket más iskolák között (pl. Írország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok) 

A suli szeizmográf működés közben

Távlati lehetőség, hogy a Mars kutatásba is bekapcsolódhat az iskola a MarsQuake program keretében az iskolák: MarsQuake

 A diákok izgalmas kérdésekre kutathatják választ.

 • Milyen anyagból van a Mars magja?
 • Miért nem láthatók tektonikai lemezek a Marson?

Első kézből láthatják a NASA InSight Mars expedíció legújabb Földre visszaküldött képeit és meteor becsapódásokat kereshetnek. Meteor becsapódás szimulációt terveznek a programban résztvevők az osztályban különböző „cseppekkel”. 2018 májusában tervek szerint 2 szeizmométert raknak ki a Mars felszínére, várhatóan 2019-től e földöntúli marsi rengések jeleit is megnézhetik a gyerekek az IRIS honlapról szabadon letöltve: IRIS

 

Irány a Mars 2018. május 5-én!

SOK SIKERT KÍVÁNOK!

Dr. Marótiné Kiszely Márta és Mónus Péter

szeizmológus

 

Legetøj og BørnetøjTurtle